top of page

Polyphony: Southeast Asia


Polyphony: Southeast Asia

Venue:Art Museum of Nanjing University of the Arts (AMNUA) Hall 1&3

Dates:2019.11.09—2019.12.20

Opening: 2019.11.09 Pm14:30

Performance Art Unit:

2019.11.09 15:00——17:30

2019.11.10 13:00——18:00

Art Director: Li Xiaoshan

Curator: Lin Shuchuan

Observers: Wang Yamin, Meng Yao

Team Members: Xuan Wenling, Qu Jun, Xu Xuanlu, Liu Ting, Gao Ya

Artist:

Alwin Reamillo / Ben Puah /Chumpon Apisuk / Gilles Massot / Heri Dono / Iwan Wijono /

Jeremy Hiah & Woon Tien Wei & Lam Hoi Lit / Jittima Pholsawek / Justin Lee /

Liew Kung Yu / M. Lugas Syllabus/Mella Jaarsm / Mideo M Cruz / Moe Satt /

Nguyen Huy An / Nguyen Phuong Linh / Nicole Phua / Padungsak Kochsomrong /

Ray Langenbach / San Minn / Seelan Palay / Soe Yu Nwe / Tang Da Wu / "Taring Padi" /

Tran Luong / Tran Tuan / Urich Lau / Vasan Sitthiket / Vichukorn Tangpaiboon /

Vincent Leow / Wilawan Wiangthong / "Your MOTHER Gallery" /

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
bottom of page